NOVA – det digitale kulturhuset er en nasjonal digital møteplass for ungdom. Prosjektet er et samarbeid mellom UKM Norge, Ungdom & Fritid, Trondheim kommune og flere ungdommer/ansatte fra forskjellige kommuner i hele landet.

Vi bruker Discord, en brukervennlig og tilgjengelig plattform mange ungdommer allerede kjenner godt. Akkurat som en tradisjonell fritidsklubb er online-varianten bygd opp med forskjellige rom og kategorier/etasjer hvor ungdom kan møtes digitalt for spill, kreative aktiviteter og sosial kontakt med andre ungdommer og trygge voksne. I motsetning til de lokale online-klubbene er NOVA åpen på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det er samtidig åpnet for at de som ønsker kan velge spesifikke fylker eller interesser, som gjør at ungdommene får tilgang til “rom” som er tilknyttet egne fylker eller spesifikke interesser.

Det legges stor vekt på medvirkning for å sikre at barn og unge opplever tilbudet som en relevant og attraktiv møteplass. NOVA er i stor grad for unge som driver med datakultur, gaming/e-sport og andre fritidsaktiviteter. I et slikt online kulturhus er det samtidig rom for andre aktiviteter og interesser, avhengig av hva ungdommene ønsker. Det er også et mål at møteplassen skal være en trygg sosial arena, som skaper relasjoner og motvirker isolasjon og utenforskap.

Bakgrunn

Ifølge rapporten ‘Barn og medier 2020’ spiller 86% av 9 – 18 åringer dataspill: 96% av guttene og 76% av jentene. Over åtte av ti 13–18-åringer som bruker sosiale medier har mye kontakt med vennene sine her, og andelen som bruker Discord har økt fra 14% til 29% prosent siden 2018. Dette viser oss at det er en plattform som vokser.

Prosjektet er forankret i regjeringens Dataspillstrategi 2020 – 2022, hvor kommuner og andre oppfordres til å vurdere å legge til rette for møteplasser for spillinteressert ungdom.

Prosjektet er et samarbeid mellom UKM Norge, Ungdom & Fritid, Trondheim kommune og flere ungdommer/ansatte fra forskjellige kommuner i hele landet. Bakgrunnen for prosjektet er de digitale suksessene ‘Ung Kultur Trondheim’ og ‘Ungdommens kulturhus i Sarpsborg’ som oppsto etter at landet ble koronastengt i mars 2020.

Rapporter

Møteplass datakultur

En rapport om ungdommens behov for flere sosiale arenaer med gaming i fokus.

Barne- og ungdomskulturmeldingen

For første gang i historien har en norsk regjering lagt fram en melding med en helhetlig politikk om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har samarbeidet om meldingen som ble lagt frem 19. mars 2021.

Dataspillstrategi 2020 – 2022

Med denne strategien vil regjeringen løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Denne strategien gjelder for perioden 2020–2022. Strategien er utarbeidet av Kulturdepartementet sammen med Norsk filminstitutt, Kulturtanken og Medietilsynet. Departementet har mottatt muntlige og skriftlige innspill fra bransjen, spillinteresserte, offentlige virksomheter, andre departement og andre aktører på feltet.

Barn og Medier 2020

En kartlegging av 9–18-åringers digitale medievaner.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.